Akira Yamaoka - The Silent Hill Song

Akira Yamaoka
  • Sanatçı: Akira Yamaoka
  • Şarkı: The Silent Hill Song
  • İstatistik: Bu eser 462 (toplamda 1,323) kere dinlendi.
  • Paylaş:
  • Değerlendir:
    0/5(0 oy)

Akira Yamaoka - The Silent Hill Song sözleri

come on, kiddies! gather around!
haydi, çocuklar! etrafıma toplanın
now, tell me, everyone...
şimdi hepiniz bana söyleyin...
aren't you sick and tired of that ol' ufo ending?
bıkıp usanmadınız mı bu eski ufo sonundan?
that's right! be honest!
bu doğru! dürüst olalım!
honesty helps you grow big and strong!
dürüstlük büyüyüp kocaman olmanıza yardımcı olur
okay, you fine youngsters, let's all sing the silent hill song!
tamam, sizi akıllı çocuklar, haydi hep birlikte silent hill şarkısını söyleyelim!

ready? and-a one, and-a two, and-a one, two, five, seven...
hazır? ve- bir, ve- iki, ve- bir, iki, beş, yedi...

everybody sing the silent hill song
herkes silent hill şarkısını söylesin
come on, friends - let's sing along
haydi, arkadaşlar – haydi hep birlikte

we'll start with claudia!
claudia ile başlıyacağız!
you don't all have to sing!
hepiniz söylemek zorunda değilsiniz!
claudia, claudia
claudia, claudia
she's oh so nice, and i'm glad
oh o çok iyidir, ve ondan çok memnunum
she gives us all candy and money to spend
bize tüm şekerlerini ve harcamak için para verir
just be sure that you don't get her mad
yalnızca onun tepesini attırmamaya dikkat edin

everybody sing the silent hill song
herkes silent hill şarkısını söylesin
come on, friends - let's sing along
haydi, arkadaşlar – haydi hep birlikte

next up is vincent!
sıradaki vincent!
here we go!
işte başlıyoruz!
vincent, vincent
vincent, vincent
he's such a good boy, it's true
o kadar iyi birisi ki, gerçekten
he walks old ladies across the street
yaşlı bayanları caddenin karşısına geçirir
but he's selfish and so willful, too
fakat aynı zamanda bencil ve inatçıdır

everybody sing the silent hill song
herkes silent hill şarkısını söylesin
come on, friends - let's sing along
haydi, arkadaşlar – haydi hep birlikte

now on to douglas!
şimdi douglas!
douglas, douglas
douglas, douglas
he's not really a true-blue p.i.
aslında o güvenilir bir özel dedektif değildir
he gets up awful early and smells of the sea
çok erken kalkar ve deniz kokar
because he sells fish on the sly
çünkü o çaktırmadan balık satar

everybody sing the silent hill song
herkes silent hill şarkısını söylesin
come on, friends - let's sing along
haydi, arkadaşlar – haydi hep birlikte

last but not least, heather!
sonuncu ama önemlisi, heather!
heather, heather
heather, heather
divorced with two kids on her own
boşanmış iki çocuğuyla kendi başına
it's so hard to raise 'em and still go to work
onları büyütmek çok zor ve yine de işe gidiyor
a young mom who goes it alone
yalnız başına idare eden genç bir anne

everybody sing the silent hill song
herkes silent hill şarkısını söylesin
come on, friends - let's sing along
haydi, arkadaşlar – haydi hep birlikte

everybody sing the silent hill song
herkes silent hill şarkısını söylesin
come on, friends - let's sing along
haydi, arkadaşlar – haydi hep birlikte

Bu eser siteye 11 ay önce (31.08.2016 00:07 tarihinde) eklendi.
Daha Fazla Göster
Akira Yamaoka - The Silent Hill Song için yorum yazın